Echtscheiding, alimentatie, omgangsregeling,
adoptie of uithuisplaatsing. BBM staat u bij.
Maak kennis met onze advocaten

Advocaat personenrecht en familierecht

Of het nu gaat om een echtscheiding, het vaststellen of wijzigen van alimentatie, adoptie, een discussie over een omgangsregeling of om een uithuisplaatsing … BBM Advocaten Nijkerk staat u bij. We hebben ons gespecialiseerd in personenrecht en familierecht.

Echtscheiding

Besluiten u en uw partner om te scheiden? Dat is een emotionele gebeurtenis die vraagt om een zorgvuldige begeleiding. U kunt bij ons terecht voor zowel een gezamenlijke als een eenzijdige echtscheiding. Met oog voor het belang van alle partijen begeleiden onze advocaten uw echtscheiding, met alles wat daarbij komt kijken. Daarbij streven we ernaar dat u en uw ex-partner ook in de toekomst nog door één deur kunnen.

Bij een echtscheiding maken we een doorrekening van de financiële en fiscale positie, zowel tijdens het huwelijk als na echtscheiding. Dit biedt u een helder inzicht in uw situatie voor en na echtscheiding. In het intakegesprek leggen we de procedure uit. Ook vertellen we wat er van u beiden wordt verwacht en wat u van ons kunt verwachten.

Onze advocaten personenrecht en familierecht
ondersteunen u op het gebied van:

• Ouderschapsplan met zorgplan en alimentatie

Zijn er kinderen in het spel? Als ouders moet u voor hen zorgen totdat zij 21 jaar zijn. Bij een scheiding moet u daarom een ouderschapsplan opstellen. Wij helpen u bij het opstellen hiervan. Onderdeel van het ouderschapsplan zijn de zorgregeling (waarin u vastlegt hoe u de zorg en opvoeding samen regelt) en de kinderalimentatie. We berekenen de hoogte van deze alimentatie deskundig. Komt u er samen niet uit, dan kan de rechter een bedrag bepalen. Wij zorgen ervoor dat uw wensen daarin goed naar voren komen.

• Echtscheidingsconvenant

In het echtscheidingsconvenant leggen we de afspraken vast over de partneralimentatie en – mits u bent getrouwd in gemeenschap van goederen – de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap. Na ondertekening door beide partijen, dienen we het echtscheidingsverzoek in bij de rechtbank. Een echtscheiding op gezamenlijk verzoek slaagt alleen als u zich daar beiden voor inzet en bereid bent compromissen te sluiten. Hebben u en uw ex-partner op alle punten overeenstemming bereikt? Dan stellen we een echtscheidingsconvenant op.

• Verzoek tot wijziging van alimentatie

Heeft de rechtbank in het verleden alimentatiebedragen vastgesteld, maar is de financiële situatie van u of uw ex-partner inmiddels gewijzigd? Dan kan BBM Advocaten Nijkerk de vraag voorleggen of het zinvol is een verzoek tot wijziging van de alimentatie in te dienen. Hiervoor inventariseren we eerst de volledige financiële situatie. We maken een reële en objectieve draagkracht-en behoefteberekening. In overleg met u maken we een inschatting van de kansen.

• Boedelscheiding en afwikkeling huwelijkse voorwaarden

Bij een echtscheiding is het natuurlijk belangrijk dat het verdelen van de bezittingen goed wordt geregeld. Daarbij gaat het niet alleen over het huis en over spullen, maar bijvoorbeeld ook over gezamenlijke bankrekeningen, schulden, verzekeringen en het pensioen. Wij begeleiden u bij de verdeling. Dat geldt ook voor de afwikkeling van uw huwelijkse voorwaarden bij scheiding.

• Omgangsregeling en gezag

Onze advocaten buigen zich over alle aspecten die in het belang zijn van kinderen en ondernemen actie. Denk bijvoorbeeld aan de omgangsregeling en het gezag. Voor het indienen van een verzoek voor een omgangsregeling met uw kind, bent u verplicht een advocaat in te schakelen. Wij dienen een gemotiveerd verzoek in bij de rechtbank, waarna de rechter de omgangsregeling bepaalt. Ook als u als ouder geen gezag heeft over uw kind, kunt u hierom vragen.

• Ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing

Komt de ontwikkeling van uw kind mogelijk in gevaar door problemen in uw gezin? Dan kan de kinderrechter besluiten uw kind onder toezicht te plaatsen. Deze ondertoezichtstelling (OTS) houdt in dat uw gezin ondersteuning krijgt van een gezinsvoogd. In het uiterste geval besluit de rechter tot uithuisplaatsing. Uw kind wordt dan (tijdelijk) elders ondergebracht. Ouders kunnen hier ook zelf voor kiezen, bijvoorbeeld als zij de situatie thuis niet meer aankunnen. Onze advocaten staan u juridisch bij, met kennis van actuele wet- en regelgeving en van ontwikkelingen in de jurisprudentie.

Heeft u behoefte aan helder advies?

Neem vrijblijvend contact op