BBM Advocaten Nijkerk kan u bijstaan bij alle
belangrijke ondernemingsrechtelijke vraagstukken.
Maak kennis met onze advocaten

Ondernemingsrecht-advocaat

Als MKB-ondernemer heeft u continu te maken met wet- en regelgeving. BBM Advocaten Nijkerk kan u bijstaan bij alle belangrijke ondernemingsrechtelijke vraagstukken. Dat geeft u de zekerheid dat u het goed regelt. Bovendien voorkomt u hiermee toekomstige problemen. Denk aan onder meer het opstellen van overeenkomsten, problemen tussen aandeelhouders onderling en het ontslag van en statutair bestuurder. En: aan het oprichten van een vof of maatschap. Ook bij een geschil staan we u natuurlijk bij.

Een vof of maatschap oprichten

Wilt u een vof of een maatschap oprichten? Daar komt nogal wat bij kijken, ook juridisch. We adviseren u graag over de voor- en nadelen, de mogelijkheden en de valkuilen van elke rechtsvorm. In nauwe samenwerking stellen we een contract op. Daarin leggen we vast wie de vennoten of maten zijn, wat zij inbrengen en waarvoor zij aansprakelijk zijn. Ook bepalen we hoe winst en verlies worden verdeeld en hoe u omgaat met zaken zoals het concurrentiebeding.

Overeenkomst opstellen of screenen

Voor steeds meer MKB-ondernemers verzorgen we het opstellen en screenen van overeenkomsten. Denk aan onder meer arbeidscontracten, leverancierscontracten, huurcontracten en koopcontracten. En natuurlijk aan de contracten voor uw rechtsvorm. Ook stellen we juridisch sluitende documenten op voor een bedrijfsovername, fusie, bedrijfsverkoop of beƫindiging.

Ondersteuning bij een geschil

Als u alles juridisch goed hebt geregeld, dan schept dat ook duidelijkheid als zich onverhoopt een geschil voordoet. Denk bijvoorbeeld aan een geschil met een aandeelhouder of tussen vennoten. Ook in die situaties kunt rekenen op onze ondersteuning. Met onze actuele kennis van het ondernemingsrecht zoeken we samen met u naar de beste oplossing.

Heeft u behoefte aan helder advies?

Neem vrijblijvend contact op