Heeft u te maken met een wanbetaler?
Wij ondersteunen u van aanmaning tot juridische stappen.
Maak kennis met onze advocaten

Incasso-advocaat

Iedere ondernemer krijgt er vroeg of laat mee te maken: een niet-betalende klant. Dan kunt u natuurlijk een incassobureau in de arm nemen. Maar wat als uw debiteur na de zoveelste aanmaning nog niet over de brug komt? Dan is een advocaat de beste keuze. BBM Advocaten Nijkerk heeft de juridische kennis en ervaring om u volledig te begeleiden: van eerste aanmaning tot juridische stappen.

Onze werkwijze: snelheid en efficiency

We houden van snelheid en efficiency, zodat u uw geld zo snel mogelijk heeft. We hanteren korte termijnen en bewaken die strak. Natuurlijk streven we altijd naar een minnelijke oplossing tussen partijen. We sommeren de wanbetaler eerst schriftelijk en telefonisch tot betaling. Lukt het niet om hem aan te sporen tot actie, dan zijn er diverse mogelijkheden: een procedure bij het kantongerecht of de rechtbank, een kortgeding, beslaglegging of een faillissementsaanvraag. Is de kwestie juridisch te complex om te behandelen als incassozaak? Dan adviseren we u over de vervolgstappen. We kiezen altijd voor de meest efficiënte en eenvoudige oplossing.

Incassotarief

Bij incasso kunnen we een speciaal tarief hanteren, zoals gepubliceerd op de website van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Heeft u behoefte aan helder advies?

Neem vrijblijvend contact op