Heeft u een juridische kwestie met de overheid?
BBM Advocaten Nijkerk adviseert en ondersteunt u.
Maak kennis met onze advocaten

Advocaat bestuursrecht en sociale zekerheidsrecht

Wilt u als burger subsidie of een vergunning aanvragen bij een overheidsinstantie? Heeft u te maken met een weigering of het intrekken hiervan? Of heeft u als burger problemen met een uitkeringsinstantie? BBM Advocaten Nijkerk adviseert en ondersteunt u. Ook als het gaat om bijvoorbeeld bestuursdwang en dwangsommen, bezwaar en beroep en bestemmingsplannen.

Algemene wet bestuursrecht (Awb)

BBM Advocaten Nijkerk heeft veel kennis van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en het daaronder vallende sociale zekerheidsrecht (in de volksmond: uitkeringsrecht). Regelmatig begeleiden we burgers die te maken hebben met het UWV, de landelijke overheid, de provincie of de gemeente. Het kan bijvoorbeeld gaan om omgevingsvergunningen, milieubesluiten, bestemmingsplannen en subsidies.

Sociale zekerheidsrecht

Bent u het oneens met een beslissing van een overheidsinstantie over uw uitkering? Dan is het verstandig een advocaat in de arm te nemen. We staan regelmatig cliënten bij die problemen hebben met hun uitkering. Denk aan geschillen of besluiten op het gebied van arbeidsongeschiktheid, ziekte, pensioen, bijstand of werkloosheid. We hebben veel ervaring met bezwaarprocedures bij het UWV en met beroepsprocedures bij de rechtbank en de Centrale Raad van Beroep. We gaan voor maximaal resultaat, met respect voor de overheidsinstantie.

Heeft u behoefte aan helder advies?

Neem vrijblijvend contact op