Advocaat nodig? Particulieren kunnen in aanmerking
komen voor gefinancierde rechtsbijstand.

Advocaatkosten en gefinancierde rechtsbijstand

Particulieren kunnen in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand door de overheid. Dit is mogelijk als het inkomen en vermogen beneden bepaalde grenzen blijft. Meer informatie over gefinancierde rechtsbijstand vindt u op de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

Ons uurtarief is € 185,00 per uur, exclusief 6% kantoorkosten en 21% BTW. BBM Advocaten Nijkerk factureert in beginsel maandelijks. Bij onze facturen vindt u een uren- en/of kostenspecificatie. U dient de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen.

Voorwaarden
Op onze dienstverlening zijn de algemene voorwaarden van BBM Advocaten Nijkerk van toepassing.

BBM Advocaten Nijkerk hanteert een klachtenregeling. U kunt deze opvragen bij ons kantoor.

Onze algemene voorwaarden